Service og vedlikehold

Service og oppfølging

Vi utvikler spesielle program for service og oppfølging

Energi Teknikk har egen serviceavdeling med døgnåpen vakttelefonordning. Vi tilbyr service- og vedlikeholdsavtaler til alle våre leverte anlegg, samt til anlegg fra andre leverandører. En årlig serviceavtale innebærer at kunde har tilgang til døgnåpen vakttelefon, samt at det utføres et periodisk ettersyn av anleggets tilstand med påfølgende rapportering til kunde.
Et slikt ettersyn innebærer en mekanisk og en elektroteknisk gjennomgang. Vi utfører blant annet sjekk av løpehjul, tetninger, sjekker olje, filter, gass på akkumulator. Sjekk av slitasje, malingstilstand mv. Den elektrotekniske gjennomgangen består av blant annet kontroll av varmgang i koblingspunkt ved hjelp av IR-fotografering, isolasjonsmålinger av generator og stasjonsforsyning, funksjonsprøve med full gjennomgang av kontroll- og sikkerhetsfunksjoner i anlegget, mv.

Energi Teknikk innehar et godt utvalg av reservedeler i henhold til forventet behov.
Ved uforutsette hendelser kan vi referere til meget kort responstid fra vårt serviceteam.
I tillegg til periodiske vedlikeholdsavtaler tilbyr vi fjerndiagnose samt mulighet for tilknytning til driftssentral.

 • Energi Teknikk AS
  Postboks 104
  5486 Rosendal
  Besøksadresse:
  Skålagato 52
  5470 Rosendal
  Tlf: [+47] 53 48 72 00
  Fax: [+47] 53 48 72 01
  E-post: post@energi-teknikk.no